BENTLEY PRESENTERAR ”ADVANCED CONNECTIVITY”: VÄRLDENS FÖRSTA SUPERSNABBA WI-FI I BILEN

Bentley tillkännager lanseringen av Advanced Connectivity – världens första supersnabba, tillförlitliga och säkra Wi-Fi-system i bilar som nu är tillgängligt för Mulsanne och för alla Bentley-modeller under 2019.

Ring oss nu på 46(0)8-562 485 14 eller besök Autoropa Sportvagensservice AB för att diskutera hur du kan tillföra den här nya tjänsten till din Bentley.

Nu kan du dra nytta av oavbruten täckning av mobilnätverk när du reser, vilket ger ett helt funktionsdugligt och anslutet kontor på distans.

En passagerare kan exempelvis vid användning av Wi-Fi-systemet Bentley Advanced Connectivity, när man färdas i en hastighet på 110 km/h, få åtkomst till ett antal samtidiga underhållnings- och företagstillämpningar – inklusive högupplöst strömmande video på många olika enheter – med oavbruten kvalitet. Anslut bara till Bentley Advanced Connectivity-systemet via en särskild app i din smartphone.

Endast tillgängligt i en Bentley

Tack vare ett exklusivt avtal är Bentley den enda biltillverkaren som har tillgång till den här tekniken under minst 12 månader. Bentley Advanced Connectivity kan beställas nu för Mulsanne och för resten av Bentleys sortiment under 2019.

Ny kontors- och underhållningsupplevelse för passagerare i Bentley-bilar

Bentley Advanced Connectivity tillhandahåller en unik, tillförlitlig, supersnabb tjänst för anslutning i bilen. Användare kan dra nytta av Bentley Skype for Business och omfattande virtuella kontorstillämpningar. Det kan vara möjligheten att få åtkomst till och redigera filer på resande fot, delta i viktiga videokonferenser, leda flera möten och närvara vid avgörande diskussioner, allt i en säker virtuell miljö.

Den supersnabba och mycket tillförlitliga anslutningen ger även kunderna nya, oöverträffade underhållningsnivåer i bilen. Bentley Advanced Connectivity möjliggör att onlinevideotjänster strömmar oavbrutet innehåll i bilen för en verkligt lyxig tittarupplevelse.

Hur Bentley Advanced Connectivity fungerar

Bentley genomförde en omfattande internationell sökning i syfte att hitta den perfekta partnern för sina krav på anslutning i bilen. Nu har man engagerat det globala kommunikationsföretaget Viasat för att tillhandahålla världens bästa och säkraste teknik i bilen för kunderna.

Bentley Advanced Connectivity är ett virtuellt privat nätverk (VPN) med flera kanaler som kan förena upp till tre mobilnätverksoperatörer i en supersnabb signal. Routerantennen är diskret placerad inuti Bentleyns bagagelucka och routern är ansluten till DC-strömförsörjningen i bilen.

Wi-Fi-routern länkar till en bredbandsansluten hubb som är placerad på en statisk plats. Hubben länkar sedan Bentleyn till bredbandsanslutningen på värdplatsen för makalösa anslutningsmöjligheter, tillförliitlighet och säkerhet.

Viasat är internationellt känt för att hantera 14 miljoner Wi-Fi-hotspots. De driver ett hanterat hotspot-nätverk i nästan 30 länder samt satellitstödd Wi-Fi under flygningar i större kommersiella flygplan och statligt ägda flygplan över hela världen.

Oavbruten säkerhet

Alla data som överförs via Bentley Advanced Connectivity delas upp, överförs över tre mobilnätverk och återkonsolideras vid ankomsten. Det innebär att om ett SIM-kort äventyras är eventuellt stulna data meningslösa eftersom de endast representerar en del av det förvrängda datapaketet. Ett ytterligare skyddslager kommer från systemet Active Cyber Defence som har utvecklats av Viasat, Bentleys anslutningsleverantör, i syfte att skydda mot datastöld och attacker av utpressningsprogram.

En smartphoneapp från Bentley ger bilägaren möjlighet att tillåta tillgång till eller spärra användare från att använda bilens mobilnätverk, vilket ser till att endast användare med tillstånd kan använda tjänsten. Den övervakar även nätverksanvändningen kontinuerligt för att garantera att dina data, enheter och ditt digitala liv omfattas av säkerhet.

Ta reda på mer om Advanced Connectivity genom att ringa oss idag på 46(0)8-562 485 14 eller besöka Autoropa Sportvagensservice AB utställning.